اسفند 1, 1398
کاربرد پوکه معدنی

حقایقی درباره پوکه معدنی

پوکه معدنی یا اسکوریا سنگی آذرین است که به رنگ تیره و دارای حفره های فراوان شبیه حباب به نام وزیکول ها است. رنگ پوکه معدنی […]
اسفند 3, 1398
پوکه معدنی

انواع پوکه قروه

پوکه قروه پوکه قروه نوعی سنگ است که در اثر فعالیت آتشفشانی تولید می شود. وقتی گدازه های سرشار از گاز به سرعت خنک می شوند […]
اسفند 18, 1398

پوکه ساختمانی

پوکه ساختمانی انواع مختلفی دارد که ما در این مقاله به بررسی شکل گیری پوکه معدنی و انواع آن خواهیم پرداخت. نحوه تشکیل پوکه معدنی اگر […]
اسفند 20, 1398
خرید پوکه معدنی

خرید پوکه معدنی

پوکه معدنی یک سنگ آتشفشانی می باشد که در اثر حرکت ماده مذاب در زیر زمین که پر از حباب های هوا می باشد تشکیل می […]