اسفند 1, 1398
پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی بادامی

پومیس یا پوکه معدنی بادامی یک سنگ طبیعی است که توسط واکنش های شیمیایی پی در پی در طی فعالیت های آتشفشانی ایجاد می شود. شکلی […]
بهمن 20, 1398
بررسی قیمت پوکه معدنی

قیمت انواع پوکه معدنی

پوکه معدنی چیست؟ در تعریف کلمه پوکه باید گفت که یک سنگ آتشفشانی می باشد که بر اثر سرد شدن گدازه های خارج شده از آتشفشان […]