اسفند 1, 1398
پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی بادامی

پوکه معدنی بادامی پوکه معدنی بادامی یا پومیس یک سنگ طبیعی است که توسط واکنشهای شیمیایی پی در پی در طی فعالیت های آتشفشانی ایجاد می […]
اسفند 1, 1398
پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی عدسی

پوکه معدنی عدسی چیست؟ پوکه معدنی عدسی به دلیل منشاء شگفت انگیز و خاص خود ، و در نتیجه مجموعه ای بی نظیر از خصوصیات فیزیکی و […]
اسفند 1, 1398
پوکه فندقی و نخودی

پوکه معدنی نخودی و فندقی

پوکه معدنی نخودی و فندقی پوکه معدنی نخودی و فندقی معمولاً هنگام انفجار آتشفشان ها تشکیل می شود. آتشفشان ها هنگام منفجر می شوند که تعداد زیادی […]
اسفند 3, 1398
پوکه معدنی

انواع پوکه قروه

پوکه قروه پوکه قروه نوعی سنگ است که در اثر فعالیت آتشفشانی تولید می شود. وقتی گدازه های سرشار از گاز به سرعت خنک می شوند […]