فروردین 22, 1399
پوکه بتن

پوکه معدنی در بتن

پوکه معدنی در بتن بتن های استاندارد امروزی از استحکام و دوام کافی برخوردار نمی باشد و تقریباً به محض قرار دادن بتن استاندارد سیمان پرتلند […]