فروردین 22, 1399
مزایا پوکه معدنی در بتن

مزایا پوکه معدنی در بتن

بتن های استاندارد امروزی از استحکام و دوام کافی برخوردار نمی باشند. تقریباً به محض قرار دادن بتن استاندارد سیمان پرتلند، روند تخریب آغاز می شود. […]