اردیبهشت 30, 1400

چگونگی تعیین قیمت پوکه در مازندران

قیمت گذاری برای پوکه های معدنی نیاز به تخصص در این زمینه دارد. این تخصص شامل شناخت کامل از انواع پوکه های معدنی می باشد. طبق […]
آذر 5, 1401

پوکه معدنی چیست؟|پوکه معدنی آریاکو

پوکه معدنی چیست؟ پوکه معدنی چیست؟که نام علمی آن پومیس می باشد،یک ماده آتشفشانی است. که پس از آمدن به سطح زمین و سرد شدن، به […]